Regulamin

 

***** REGULAMIN *****

1. Warunki ogólne

Właścicielem hurtowni internetowej Buty Wolka 24 jest Firma Handlowa ASTRA AM Sp. z. o.o., NIP: 5273051766. Wszystkie dane firmy są dostępne w sekcji Kontakt.

Aby dokonać zakupu na stronie www.butywolka24.eu, Klient musi się zarejestrować, co jednoznacznie oznacza akceptację niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. Rejestracja oznacza podanie swoich danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz stworzenie loginu i hasła w celu logowania się na stronie. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.

Wszystkie dane przesłane przez Klienta do naszej firmy są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. Ust. .z 1997 nr 133 poz. 883.

Dane te będą wykorzystywane przez naszą firmę jedynie w celu realizacji zamówienia czyli do dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń i nie będą udostępnianie osobom trzecim.

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedaż

Prowadzimy jedynie sprzedaż hurtową. Minimalna ilość zamówienia to jedno opakowanie zbiorcze danego artykułu, zdefiniowane oddzielnie przy każdym produkcie.

W wypadku braku zamówionego towaru, klient będzie o tym niezwłocznie informowany. Może zdarzyć się, że niektóre artykuły prezentowane na stronie mogą być już wyprzedane za co serdecznie przepraszamy.

Wszystkie ceny podane są w PLN netto za jedną sztukę towaru(lub jedną parę obuwia). VAT jest doliczany automatycznie po dodaniu produktów do koszyka.
Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

Koszt transportu w naszej hurtowni pokrywa klient. Koszt transportu wynosi 20 zł Netto + 23 % Vat.

NIE WYSYŁAMY TOWARÓW ZAGRANICĄ.

3. Składanie zamówień

Zamówienia można składać na dwa sposoby:

na stronie www.butywolka24.eu poprzez koszyk drogą e-mailową pod adresem butywolka24.eu@gmail.com 

Płatność za zamówienia jest dostępna w dwóch wariantach, które kupujący może wybrać według uznania:

a) za pobraniem (płatność gotówką kurierowi)
b) przelewem na nasze konto bankowe

Wybierając opcję płatności przelewem, ważne jest aby wstrzymać się dokonywaniem płatności do momentu gdy zmienimy status Państwa zamówienia na "Oczekuje na wpłatę". Zostanie też do Państwa wysłany e-mail o tym samym temacie i dopiero wtedy prosimy o dokonanie przelewu. Szczegóły do wpłaty zostaną zawarte w treści e-maila.

O tym że realizacja zamówienia jest możliwa (dany towar jest dostępny), Klient zostanie poinformowany w oddzielnym e-mailu. Od tego momentu czas realizacji wynosi zwykle 1 dzień roboczy.
W przypadku wybrania przez Klienta płatności przelewem, czas realizacji liczony jest od daty zaksięgowania wpłaty na naszym koncie bankowym. 
Zamówienia złożone w godzinach popołudniowych oraz w weekendy realizujemy w pierwszy kolejny dzień roboczy. Kupujący jest zawsze informowany o nadaniu przesyłki poprzez e-mail.

4. Prawa autorskie

Wszelkie prawa do zawartości tej witryny są zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik, kodów html i innych zawartych na stronie www.butywolka24.eu w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody ASTRA AM Sp. z o.o. ZABRONIONE.

Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku wszelkie osoby reprodukujące tę stronę tak we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody autora podlegały będą odpowiedzialności karnej. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadość uczynienia za doznaną krzywdę i potencjalne straty albo - na żądanie twórcy zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez właściwego zezwolenia jest zabronione. Naruszenie praw autorskich będzie skutkowało odpowiedzialnością karną, określoną w przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach prawa prasowego oraz przepisach kodeksu cywilnego. Znaki towarowe i produkty poszczególnych firm będące ich własnością podlegają ochronie praw autorskich. 

5. Reklamacje

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne, ma pełne prawo do złożenia reklamacji. Reklamacji podlega tylko nowy towar. W takim wypadku, należy wpierw poinformować nas telefonicznie   (+48) 500 126 789 lub e-mailowo (butywolka24.eu@gmail.com) a następnie odesłać reklamowane artykuły wraz z fakturą zakupu oraz orzeczeniem reklamacyjnym w formie pisemnej na adres lokalu (Nadrzeczna 16, box G05-G06 HALA GD1, 05-552, Wólka Kosowska). 

Reklamacje zostaną uwzględnione w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia.Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli będzie to niemożliwe z powodu wyczerpania zapasów, zwrócimy Państwu równowartość zakupionego towaru lub zaoferujemy inny towar dostępny w hurtowni. Klient odsyła reklamowany towar na własny koszt. Oznacza to, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem z towarem reklamowanym. Po rozpatrzeniu reklamacji koszt zareklamowanych artykułów zostanie Klientowi zwrócony. Przy odbiorze przesyłki od kuriera należy zwrócić uwagę czy paczka jest oryginalnie zapakowana. Jeśli Klient znajdzie ślady uszkodzeń opakowania lub próby jego otwarcia, należy otworzyć paczkę w obecności kuriera. Pozwoli to sporządzić protokół i skutecznie dochodzić odszkodowań od firmy kurierskiej w wypadku powstałych uszkodzeń lub braków w towarze. Reklamowane towary prosimy odsyłać na adres 05-552 Wólka Kosowska ul. Nadrzeczna 16, (hala) GD1 BOX G05-G06.

6. Uwagi końcowe 


1. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy.

2. Sklep ma prawo do zmiany regulaminu z ważnych powodów. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po 7 dniach od daty opublikowania ich na stronie www.butywolka24.eu Odnośnie umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się przepisy regulaminu obowiązującego w chwili zawarcia umowy.

3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. W szczególnych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

5. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby firmy ASTRA AM Sp. z o.o.